Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató célja Fuggony Butor.hu

A Zöldember Magyarország Kft. jelen dokumentummal tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő

Név: Spravna dvojka

Email: info@salesmachina.com

Külső szolgáltató

Külső szolgáltatónak minősülnek:
 • az Adatkezelő által, a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához


 • akár közvetlenül, akár közvetetten


 • igénybe vett harmadik fél szolgáltatók, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.


 • amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel, sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a honlaphoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.


A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók és azokért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át, jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapuló kötelező adattovábbításon kívül (pl. hatósági megkeresés). Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mivel az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, nem minősül adatkezelésnek és adattovábbításnak.

Webanalitika - és hirdetés kiszolgálók, mint külső szolgáltatók Az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E célra az Adatkezelő által használt külső szolgáltató: https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

A google.com az adatkezelési tájékoztatója szerint a személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, illetve dolgozza fel.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

 1. A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzítésre kerül a látogatás időpontja, a felhasználó IP címe, illetve a honlapon megtekintett konkrét oldal (URL). Ezen adatokból a rendszer egyrészt automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Ezen adatok a szerverszolgáltató részére került továbbításra. Másrészt az Adatkezelő ezen adatokat a jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) is rögzíti.


 2. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t (sütik) küld. Ezen túl a külső szolgáltatók igénybevétele is néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A cookie-k lehetővé teszik a honlap számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt segítik a honlap optimalizálásában, hogy azt a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a honlap működése nem teljes értékű.


 3. A hírlevélre való feliratkozáskor kizárólag az érintett Felhasználó e-mail címe kerül megadásra, amelyet az Adatkezelő saját marketing és promóció, valamint kapcsolattartás céljára használja fel. Ehhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem kerül továbbításra. Az e-mail cím kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A felhasználó e-mail címe magától a felhasználótól származik. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ezzel a hírlevélről leiratkozzon. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 365 nap múlva automatikusan törlődnek. Egyéb, önkéntesen megadott személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri.

Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

 • Személyes adataik kezeléséről minden látogató tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő e-mail címén kérheti bárki.


 • A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. A kérését a felhasználó az Adatkezelő e-mail címén jelezheti. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül teljesíti.


Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok a szerver szolgáltató szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő e-mail címére írt levéllel, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
 2. A látogató adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.5., Tel: 36/1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) is.
 3. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. es adatok céltól eltérő kezelését. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.
laptop